Video

Giới Thiệu Nhà Máy Dệt May Viettex

Sản phẩm thời trang của công ty dệt may Viettex

Chương trình Điều ước thứ 7, tài trợ bởi Viettex

Chương trình 20/10 công ty Viettex